Referater

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 25. Oktober 2022 hos Inge Bolding.

1. Valg af dirigent.
Ingelise Daugård blev valgt som dirigent.
Ingelise kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var varslet rettidigt og dermed beslutningsdygtig.

2. Valg af referent.
Inge Bolding blev valgt.

3. Navneændring fra Ladies Section til Tirsdagspigerne.
Der var indgivet pr. Mail 6 stemmer for og ingen imod.
Af fremmødte 7 stemmer for og ingen imod.
Dermed er forslaget vedtaget.
Vi vil fremover hedde Tirsdagspigerne.

referat

Referat af Generalforsamling i Tirsdagspigerne på Royal Oak den 23. september 2022.

 

1.    Valg af dirigent

Inge Jessen blev valgt som dirigent.

Og Inge kunne konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt og dermed beslutningsdygtig.

 

2.    Valg af referent

Inge Bolding blev valgt.

 

3.    Formandens beretning ved Birte Rasmussen

Godkendt.

Beretningen bliver lagt op på hjemmesiden.

 

4.    Fremlæggelse af regnskab 2022 ved Trine Houman

Godkendt.

Kontingent er uændret kr. 400,00 årligt.

 

5.    Valg til bestyrelsen

På valg var Birte Rasmussen og Trine Houman som begge ikke ønskede genvalg. Valgt blev Bodil Høeg og Ulla Sørensen.

På valg er også suppleanten. Bestyrelsen foreslog Bente Bonde som blev valgt.

 

6.    Præmier og sponsorer i næsten sæson

Der blev diskuteret en del om man skal have en eller to præmier i hver række. Konklusionen blev at vi skulle tilbage til oprindelige med 10 personer eller under, en præmie i hver række. Ellers to præmier i henholdsvis A og B række.

Bestyrelsen fik til opgave at se om de kan finde en måde at få flere sponsorer på, ellers ville det blive vores fælles kasse som må give mere til præmier. Dette betyder så at tilskud til middagen til generalforsamlingen bliver mindre.

 

7.    Indkomne forslag

Ingen.

 

8.    Evt.

Martin vil sandsynligvis i næste sæson kun kunne tilbyde os løbende start hvis vi er under 16 tilmeldte til dagens match.

Der kom forslag om at rykke tilmeldingstidspunktet til dagen før, vi vil drøfte det i bestyrelsen.

Inge Jessen gjorde opmærksom på at vores navneændring til Tirsdagspigerne ikke er korrekt udført. På den baggrund bliver der indkaldt til ekstraordinærgeneralforsamling inden 14 dage.

Bestyrelsen vil lave en ny navne og telefonliste på baggrund af seddel som bliver sendt rundt i start af ny sæson, da alle skal give lov hertil.

Bestyrelsen overrakte buket til Trine Houman og Birte Rasmussen for godt samarbejde.

 

 

 

Referat af Generalforsamling i Ladies Section på Royal Oak den 24. september 2021.

 

1.      Valg af dirigent

Inge Jessen blev valgt som dirigent.

Og Inge kunne konstaterede at Generalforsamlingen var varslet rettidigt og dermed beslutningsdygtig.

2.      Formandens beretning ved Birte Rasmussen

Godkendt.

Beretningen bliver lagt op på hjemmesiden.

3.      Fremlæggelse af regnskab 2021 ved Trine Houman

Godkendt.

Kontingent er uændret kr. 400,00 årligt.

4.      Valg til Bestyrelsen

På valg er Britta Nøhr Pedersen og Inge Bolding Jensen (begge modtager genvalg). Begge blev genvalgt.

På valg er også suppleanten. Bestyrelsen foreslog Ulla Sørensen som blev valgt.

 

Bestyrelsen i Ladies Section 2022 ser således ud:

Birte Rasmussen, Trine Houman, Britta Nøhr Pedersen, Inge Bolding Jensen, Annette Schultz og suppleant Ulla Sørensen.

5.      Rekruttering af nye medlemmer

Der mangler, at der er flere medlemmer i Ladies Section. Der kom mange forskellige forslag til hvordan man kunne hverve dem.

Generalforsamlingen var for, at vi skulle forsøge med at opfordre alle, også ikke klubmedlemmer på Royal Oak til at komme og spille med om tirsdagen ( disse skal selvfølgelig også betale green fee), mod en betaling på kr. 40,00 pr. gang. De der ikke er medlemmer af Ladies sektion kan ikke deltage i udflugter og Generalforsamling.

En god ide er at få lavet en folder om Ladies Section gerne med billeder fra sjove spilledage eller fra udflugten. Denne folder skal udleveres når en kvinde melder sig ind i Royal Oak. En vigtig information i denne folder kunne være Birtes telefon nr. så de kan kontakte hende med henblik på spørgsmål til Ladies Section. Eller de kunne ringe og få tildelt en personlig første gangs hjælper. Der skal klart fremgå at det er uden betydning hvad handicap man har.

Et andet forslag var, at vi alle sikkert kender en høj handicapper, man kunne opfordre til at de prøvede ovenstående og så være deres vært de første par gange.

Nogle mener at navnet Ladies Section er et dårligt navn det kan skræmme nogle væk, måske skal vi i årets løb snakke om mulige andre navne forslag.

Et andet forslag er, at vores hjemmeside skal ligge under Royal Oaks side så den er mere tilgængelig.

Et forslag vi skal også være bedre til at acceptere er, at hvis man kun har mulighed for 9 hullerkan man sagtens spille med.

Vi skal køre på at det er det sociale som er det vigtigste i Ladies Section.

Forslag om at, vi laver en plan om, at medlemmerne i Ladies Section skiftes til, at være to som spiller sammen med onsdags ny begynderne onsdag, for at onsdagskvinderne kan lære os at kende, det koster kr. 20,00, man mødes i kælderen inden matchen senest kl. 17.30

6.      Næste års matcher

Vi vil gerne have Hulspil og Eclectic. Så må vi se om vi hører fra Sydjysk damedag som vi også er med på. Solheim Cup venter vi med til næste år.

Der opfordres kraftig til, at man bakker op om vores matcher mod Mens og Pondus, ellers må vi aflyse dem, det er ikke i orden med det antal vi stiller op i dag.

Der opfordres ligeledes til at deltage i klubmesterskaberne, her er der også alt for få deltagere.

Maden til vores matcher blev også diskuteret.

Der var et forslag om, at en fra bestyrelsen og en spiller som var valgt til dagens spil, kunne tage en snak med køkkenet om menuen.

Måske er det ikke noget problem næste sæson, da der kommer ny køkkenchef. Det er dog vigtigt at vi tager en snak med ham/hende.

Der var et stort ønske om menuen kunne komme på Golf Box, så man kan se hvad man skal have den aktuelle tirsdag.

Et meget stort ønske fra bestyrelsens side var, at der gerne må være nogle flere som vil være sponsor til vores matcher. Der kom forslag om, at dem som står for de pågældende matcher er sponsor, der var ikke hel tilslutning til dette.

PINK CUP. Næste år er det 20 års jubilæum for afholdelse af Pink Cup, og vi vil gerne deltage. Den første Pink Cup match mentes afholdt på Royal Oak. Vi kunne godt tænke os at afholde Landsfinalen mv. på Royal Oak, hertil var alle enige, så Birte vil høre ledelsen på Royal Oak om det kunne være en ide.

7.      Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

8.      Evt.

Birte opfordret os til at gå ind på jels.dk her er der henvisning til borgermøde om ændringerne på Royal Oak med de nye ejere.

Den 13/10-2021 kl. 9.30, vil Birte være primus motor for en gåtur om Jels sø og golfbane. Man starter ved Jels Motel og Sportscenter. Det er en gåtur arrangeret i hele Danmark af DGU som hedder We walk.

Ingelise skulle hilse fra Irma som var ked af ikke at kunne være med i dag.

 

Inge Jessen takkede for god ro og orden.

 

 

 

 


Referat af Generalforsamling i Ladies Section 

på Royal Oak den 25. September 2020.

 

1.       Valg af dirigent:

Ingelise Daugård blev valgt som dirigent.

Og Ingelise konstaterede at Generalforsamlingen var varslet rettidigt og dermed beslutningsdygtigt.

 

2.       Formandens beretning ved Birte Rasmussen:

Godkendt.

Beretningen bliver lagt op på hjemmesiden.

 

3.       Fremlæggelse af regnskab 2020 ved Trine Houman:

Godkendt.

Kontingent er uændret kr. 400,00 årligt.

Trine modtog vin for sine 25 år som kasserer i Ladies Section.

 

4.       Valg til Bestyrelsen:

På valg er Trine Houman og Birte Rasmussen ( begge modtager genvalg ).

Begge blev genvalgt.

På valg er også suppleanten. Ulla Sørensen modtog genvalg, blev valgt.

Bestyrelsen i Ladies Section 2021 ser således ud: Birte Rasmussen, Trine Houman, Inge Bolding Jensen, Britta Nøhr Pedersen, Annette Schultz og suppleant Ulla Sørensen.

 

5.       Næste års matcher:

Pink Cup: Der var tilslutning til at have Pink Cup som åben turnering igen næste år.

Hulspil og Eclectic er også på programmet næste år.

 

6.       Indkomne forslag:

Inge Jessen er kommet med forslag, om vi kunne få lavet en navne-, telefon- og mailliste. Der blev besluttet, at ved sæsonstart vil der komme liste rundt, så dem som ønsker at være med kan skrive sig på. Denne liste vil blive printet ud til dem som fremgår af listen, og kan bliveudleveret i papirform.

 

7.       Evt.:

Inge Jessen fik gaveæske i anledning af hendes 75 års fødselsdag i December.

Mad til Ladies Section:

Igen i år var maden et debat emne. Der kom nogle forskellige forslag. Et var at man skulle kunne vælge mellem vegetar og almindelig mad. Et andet 3 stk. smørrebrød, eller generelt lettere mad.

Man var dog generelt enige om at maden i år har været bedre end tidligere år. Birte vil prøve at fremlægge forslagene for Thomas.

Udflugt 2020:

Britta og Inge takkede for den fine opbakning ved årets udflugt. Britta takkede sponsorerne.

Birte kom med en opfordring til at melde sig som sponsorer om Tirsdagen.

Ingelise takkede for god ro og orden.

Birte takkede for en god sæson og ønskede os alle en god vinter og gensyn i 2021.Referat fra Generalforsamling 

i Ladies Section på Royal Oak 

den 4. Oktober 2019.

 

  1. Valg af dirigent:

Nanna Frahm blev valgt som dirigent.

  1. Valg af referent:

Inge Bolding blev valgt som referent.

Nanna konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt og dermed beslutningsdygtig.

Punkt 1. Formandens Beretning ved Birte Rasmussen:

Godkendt

Punkt 2. Fremlæggelse af regnskab for 2019 ved Trine Houman:

Godkendt

Kontingentet er uændret kr. 400,00 årligt.

I regnskabsåret 2020 har Trine 25 års jubilæum som kasserer.

Punkt 3. Valg til bestyrelsen:

På valg er Inge Bolding Jensen og Annette Schultz ( begge modtager genvalg ). Begge blev genvalgt.

Yderligere et medlem skulle vælges til bestyrelsen, forslået blev Britta Nøhr Pedersen, der blev valgt.

Der skulle også vælges en suppleant, forslået blev Ulla Sørensen, der blev valgt.

Så bestyrelsen i 2020 i Ladies Section ser således ud:

Birte Rasmussen, Trine Houman, Inge Bolding Jensen, Annette Schultz, Britta Nøhr Pedersen og suppleant Ulla Sørensen.

Punkt 5. Næste års matcher:

Pink Cup: Skal vi have Pink Cup i 2020? Generel tilslutning til vores Pink Cup, dog er der enighed om at det skal ligge på en søndag og ikke i forbindelse med Pinsen. Måske skal man slå den åbne match og vores egen dag sammen, for at få flere af vores egne medlemmer i Ladies til at deltage. Der er en generel tilslutning til, at der skal være færre præmier men større og ingen auktion. Der skal være mere hjælp til arrangementet fra vores egne, i den forbindelse ønskede Bente B. som nyt medlem mere info fra bestyrelsen, om hvad man konkret kan hjælpe med. Bestyrelsen fik lov til at beslutte om Pink Cup er en del af vores matcher næste sæson og hvordan det skal forløbe.

Andre matcher: Der er stadig ønske om at vi skal forsøge at afholde Solheim Cup i Ladies næste sæson, hvordan det kommer til at køre er ikke afgjort endnu, der var forslag om weekend afholdelse men også, at den skulle være delt ud over vores tirsdage. Der modtages gerne forslag og frivillige til hjælp med opsætningen af matchen, kontakt Birte. Hulspil og Eclectic er stadig på programmet, Hulspillet bør spilles efter reglerne næste sæson, det vil sige, kan man ikke inden for den måned man er sat til at  spille, nå at  sin match spille, har man tabt og er ude.

Punkt 6. Udflugt, der er ønske om at der igen forsøges med en udflugt over to dage. Inge og Britta vil gerne, sammen med et par stykker mere, forsøge at arrangere en udflugt i 2020. Der skal selvfølgelig være mulighed for at deltage i det hele eller en del af arrangementet, hvis man ikke kan bruge en hel weekend på det. Hvis man har lyst til at hjælpe med det, kontakt enten Britta eller Inge. Udflugten vil blive fastlagt i begyndelsen af den nye sæson så alle får mulighed for at lægge det i kalenderen.

Punkt 7. Eventuelt:

Bente Bonde takkede for god modtagelse i Ladies Section.

Nanna undskyldte sit fravær i denne sæson, hun har desværre været syg. Hun vil dog lige nævne at hun synes at det er rigtig dejligt at vi har fået en del nye medlemmer.

Charlotte havde lidt ris til vores mad om tirsdagen, hun synes at den er alt for tung at spise på dette tidspunkt, hvilket gør at hun ikke spiser med. Der var også andre der havde samme problem. Nanna gjorde opmærksom på at man jo inden man gik ud, kunne vælge noget fra menu kort eller en ostemad eller lignende, det står en frit for at gøre det på den måde, det kunne så være at man kunne få flere til at spise med.

Nanna takkede for god ro og orden.

Birte takkede for en god sæson og ønskede os alle en god vinter og på gensyn i 2020.

 Generalforsamling The Ladies

D.28.09. 2018

 

·         Bestyrelsen har valgt Bente Cristoffersen som ordstyrer til generalforsamlingen igen i år og vi var så heldige at Bente modtog valget.

·         Dir: Dirigenten kunne godkende varslingen af generalforsamlingen.

·         Formandens beretning: Birte Rasmussen

2018 sæsonen startede:

Tirsdag D.03.04. kl.15.30 i dårligt vejr, der blev spillet stableford

Lørdag D.26.05. blev der spiller Pink Cup – åben turnering/ sponsor Pink Cup, resultatet i Kr. blev  ialt 30.768,-kr.   incl Hanne & Anita der har lavet en privat Pink Cup indsamling på 9.150,-kr., kæmpestort TAK til de to aktive piger for det flotte resultat …. SÅ GODT GÅET

LS Royal Oak blev nr. 2 på landsplan for det højeste indsamlede beløb pr. medlem

D.12.06. Spillede Ladies imod Mens sektion, herrerne vandt desværre …. det må der laves om på.

D.07.08. Blev der spillet Pink Cup som en lukket match, her vandt Jette Lykkegaard og Inger Lise Sørensen, stort tillykke til jer begge.

D.11.08. Havde Trine og Ninna arrangeret 1. dags tur til Esbjerg golfklub, desværre var vejret mildt sagt forfærdeligt, så vi blev hurtig færdig med at spille golf, men gjorde så efterfølgende det vi er bedst til ” vi hyggede os”, først i restauranten i Esbjerg golfklub og senere havde vi en rigtig hyggelig aften hos Ulla Sørensen som velvilligt lagde hus / have til. Der blev bl.a. spillet ”stigegolf ”….her fik vi i høj  grad rørt lattermusklerne.

Trine havde indkøbt lækker middag, hver især medbragte egne drikkevarer, Ulla sponsorrede kaffe og Ninna havde været i bage hjørnet. Det blev en rigtig dejlig dag og aften, stor tak til Ulla for husly mv.

D.14.08. Spille The Ladies mod Pondus, herrerne vandt desværre men til gengæld diskede de op med en storslået middag efterfølgende … stort tak for det.

D. 21.09. Tog Inger Lise Sørensen og Jette Lykkegaard turen til Harrekær Golfklub for at deltage i Pink Cup landsturneringen, de havde en rigtig dejlig dag.

D.14.09. Blev der spillet Sydjysk Damedag i Tønder, hulspil blev vundet af Inger Lise H. Pedersen over Anita Enevoldsen

D. ? blev der spillet Eclectric, matchen blev vundet af Lis Jensen over Anna Clausen

·         Årets golfer i The Ladies blev Trine Houman som har deltaget i 19 matcher ud af 21, og nr. 2 blev Ulla Helby med 17 runder, stort tillykke til dem begge.

·         Jette Lykkegaard blev vinder af Royal Oak Klubmesterskab Damer, hvor er du bare sej Jette … stort tillykke. Beretningen blev godkendt. 

        Trine fremlagde regnskabet som blev godkendt.
 

·          Trine, Birte og Anette er på valg til bestyrelsen og alle tre ønsker heldigvis at fortsætte, tak for det.

 

 

·         Der var et forslag til generalforsamlingen, det kommer fra Anita Enevoldsen som ytrer ønske sammen med andre kvindelige medlemmer af Royal Oak om det er muligt, at etablere et delvis medlemskab af The Ladies til et lavere kontingent. Alle 14 deltagere i generalforsamlingen er meget lydhør for Anita´s idé og der kom også andre ideer på bordet, men diff. medlemskaber i en lille klub med 27 medlemmer som The Ladies, vil give et betydeligt større administrativt arbejde, beslutter generalforsamlingen enstemmigt et nej til forslaget.

Alle 14 deltagere i generalforsamlingen er enige om at kontingentet på 400,-kr. pr. sæson er meget rimeligt.

·         Generalforsamlingen blev enige om at bestyrelsen har fået til opgave at finde på en ny og anderledes indgang til at skaffe nye medlemmer til The Ladies.

 

·         I forbindelse med de nye golfregler vil generalforsamlingen også foreslå bestyrelsen at opfordre alle medlemmer i The Ladies til at deltage i Royal Oak´s kommende regelaftner / læring undervejs.

·         Bestyrelsen vil super gerne modtage ide´er fra medlemmer i The Ladies, om forslag til matchformer til den kommende sæson:

Inger Lise Sørensen var vaks og kom med et forslag til en Solheim match / Ryder Cup m. handicap.

Et andet forslag var Eclectic med handicap, som mdr. match 1 x om mdr. over hele perioden.

 

·         Det blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen at Pink Cup forsætter som uændret, dog var der et udbredt ønske om at vende tilbage til at afholde det en søndag som tidligere. Nanna Frahm kom her en fremragende ide´,  at The Ladies inviterer Pondus & Mens Sektion til denne match ” gerne med ledsagere”, efter et aftalt tidspunkt med Mitch/ sekretariat.

  

·         Ulla Sørensen og andre deltagere af generalforsamlingen ytrer ønske om at der fremadrettet holdes fast i de datoer for matcher, generalforsamling o.a. som fremgår af programmet, af hensyn til medlemmernes planlægning af ferie mv.

 

·         Der foreslås at dato for The Ladies 1 dagstur, bliver samme dato som Mens Sektion afholder deres udflugt. Ulla Sørensen tilbyder igen at lægge hus og have til arrangementet, det var der stor tilfredshed med bland deltagerne …. Hvor er vi heldige.

 


Referat af Generalforsamling i Ladies Section den 29. september 2017.

 

 

 

Formand Birte Rasmussen bød velkommen.

 

1.       Valg af dirigent: Bente Christoffersen blev valgt.

Bente konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt.

2.       Formandens beretning: godkendt uden kommentar.

3.       Fremlæggelse af regnskab for 2017: Regnskabet blev godkendt.

4.       Valg af bestyrelse, på valg er:

Inge Bolding Jensen - genvalgt.

Ingelise Heiner Pedersen, Ulla Helby og suppleant Sylvia Winther Petersen ønsker ikke genvalg – valgt blev: Anita Enevoldsen og Ninna Hansen. Suppleant blev Anette Schultz.

5.       Ønsker til næste års matcher:

Efter lidt diskussion frem og tilbage blev det besluttet at vi fast holder vores støtte til kampen mod brystkræft, det vil sige at vi afholder vores vanlige Pink Cup åben turnering, dog på en anden dato.

Andre matcher: Vi vil gerne fastholde Elexionspil, hulspil, årets golfer og SD dag. Generelt på vores almindelige spille dage, er der ønske om at man spiller sin egen bold.

6.       Eventuelt: Birte læste takke kort fra Bodil Schou op, som takkede for blomster til Andreas Schou’s begravelse.

Ingelise Sørensen og Sylvia Winther Petersen takkede for buket i forbindelse med deres sygdomme.

 

Bente takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

Efter Generalforsamling blev der holdt afslutning på sæson 2017 i Ladies Section.

Vi startede med at spille 9 huller golf, herefter generalforsamling og middag. Under middagen blev alle vindere af årets matcher hyldet, vinder blev:

Elexionspil: Anette Schultz.

Hulspil: Kirsten Lambæk.

Årets golfer: Her var der tre som alle havde været der 19 gange ud af 23 gange, det var Trine Houman, Ulla Helby og Anette Schultz.

Så blev der spillet pakke spil og de resterende præmier holdt Ulla Sørensen auktion over. I den forbindelse blev der samlet 617,50 kr. ind. Stor tak til Ulla.

Birte takkede for en god aften, og ønskede alle en god tur hjem.
Referat af Generalforsamling i Ladies Section

den 2. oktober 2016.     

 

Valg af dirigent – Bente Christoffersen blev valgt.

Bente konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt.

Punkt 1: Formandens beretning – ingen spørgsmål, godkendt.

Punkt 2: Fremlæggelse af regnskab – godkendt.

Punkt 3: Valg til bestyrelsen

                             På valg var Birte Rasmussen og Trine Houmann som begge ønskede at blive genvalgt.

                             Begge blev genvalgt.

                             Sylvia Winther Petersen foreslået som suppleant – valgt.

Punkt 4: Ønsker til næste års matcher:

                             Pink Cup: Bestyrelsen beslutter formen og tidspunkt.

Udflugt: Det blev besluttet at prøve med en  1 dagsudflugt, bestyrelsen bestemmer hvornår og hvorhen.

Ønsker om ting vi kunne lave: Vil gerne spille Hulspil konkurrencen igen. Vil gerne have elixion spillet igen. Man har ønske om at man spiller sin egen bold alle 18 huller.

Punkt 5: Er det okay at anvende Ladies Sections penge til udflugten og generalforsamlingen/julefrokosten hvis alle ikke er med?

                             Der blev besluttet at bestyrelsen bestemmer hvad pengene går til.

Punkt 6: Eventuelt:

                             Få medlemmer ønskede at fjerne musikken fra hjemmesiden – dette blev ikke godkendt.

Spørgsmål om langdistance medlemmer kan spille med i Ladies Section, vil blive undersøgt til næste sæson.

Bente takkede for god ro og orden.
Referat fra ekstraordinær generalforsamling  i Ladies Section

d. 12.1.2016 hos Inge Bolding Jensen

 

Grunden til den ekstraordinære generalforsamling er, at  2 bestyrelsesmedlemmer, Aase Ovesen  og Martha Sørensen har valgt at opsige deres medlemskab på Royal Oak med udgangen af 2015.

1.       Valg af dirigent

Bente Christoffersen blev valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.       Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Ingelise Daugaard Pedersen blev valgt

3.       Valg af 1 suppleant

Sylvia Winther Pedersen blev valgt

4.       Evt.

Der var en bred drøftelse af fremtidige tiltag

Tak til Inge Bolding Jensen for det fine traktement i forbindelse med generalforsamlingen

Der deltog 15 medlemmer i generalforsamlingen

________________________________________________________________________

Referat fra generalforsamling den 2. oktober 2015

 

1.       Valg af dirigent – Bente Christoffersen valgt

2.       Valgt af referent - Trine Houman valgt til referent

3.       Bente konstaterede at generalforsamling var varslet rettidigt

 

Punkt 1:   Formandens beretning – ingen spørgsmål, enstemmigt godkendt

Punkt 2:  Fremlæggelse af regnskab – godkendt. Kontingent for 2016 blev sat til kr. 400,00 som i 2015

                Opfordring til at så mange som muligt melder sig som sponsorer

Punkt 3:  Valg til bestyrelsen

                 På valg Inge Bolding og Margit Rahbech. Margit ønsker ikke genvalg på grund af travlhed.

                Inge genvalgt og Aase Ovesen foreslået som nyt medlem – valgt.

Punkt 4:  Valg af suppleant – Ulla Helby genvalgt.

Punkt 5:  Indkomne forslag -  ingen

Punkt 6:  Eventuelt

           Martha stod op og nævnte følgende der skulle fejres:

                             Hulspilkonkurrencen: Præmie til nr. 1. Birte Rasmussen og nr. 2. Trine Houman

                             Årets Golfer: Præmie til nr. 1.  Martha Sørensen og nr. 2. Britta Nøhr Pedersen

Derefter var ordet frit.

Annette Schultz – efterlyser mulighed for at fortsætte spillet i juli måned.

Svar – man kan melde til på golfboks som sædvanlig kl. 16.00 - så kan man også se om der kommer andre.

Inger Lise Sørensen – Gøre en indsats for de der ikke kan komme kl. 16.00 – kunne eventuelt spille kl. 16.30 og alligevel nå at komme ind og være med til spisning efter match – hvad med at skrive muligheden ind i åbningsbrevet i foråret. Eventuelt gennem sekretariatet for at prøve at få flere medlemmer.

Bente - Hvis der kommer flere medlemmer – der er nybegyndere – så skal man satse på 3 bolde.

Svært at tiltrække unge spillere.

Er det et minus, at der er regulering af handicap efter hver match tirsdag.

Tove om nye spillere, nævnte at Juanita gik ud og spillede med andre for at få sit handicap ned inden hun meldte til ind i Ladies, mente det var nødvendigt.

Det er ikke tilfældet – alle er meget velkomne, nybegynder eller ej.

Annette Schultz – det sidder stadig i ”folk”, at Ladies er en snobbeklub – det er bestemt ikke tilfældet, men åbenbart en myte der er svær at udrydde.

Nanna Frahm – fakta er, at alle hygger sig i Ladies, der er bestemt ingen fine fornemmelser.

Britta – vi hilser altid pænt på gæster på banen og nye medlemmer vi møder.

Tove  – vil fortælle, at hun  har meldt sig som longdistance i Vejen fordi man der spiller om formiddagen, vil også komme og spille i Ladies, men måske kun 1 gang om måneden, men påpeger, at der intet er i vejen med Ladies, beslutningen skyldes udelukkende tidspunktet, har det bedst med at spille om formiddagen. Klubben er desværre for lille til at vi kan stille et stort hold om formiddagen.

Tak fra formanden for de forskellige indlæg

Mødet afsluttet i god ro og orden, hvorefter vi begav ind for at se det meget smukke ”Birdievægtæppe” som Inge Jessen har lavet- stor tak og ros til Inge.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derefter havde bestyrelsen et meget kort møde, hvor den konstituerede sig med:

Martha Sørensen som formand

Birte Rasmussen – vil hjælpe formanden så meget som muligt med arbejdet, bl.a. edb – matcher osv.

Aase Ovesen – vil hjælpe til og prøve at finde sponsorer til Pink mv.

Trine Houman – kasserer mv.

Inge Bolding - sekretær

Ulla Helby – suppleant – hjælpe til hvor det er nødvendigt

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derefter var der buffet og almindelig hygge med høj stemning, hvor Ladies igen i år havde penge nok til at betale for maden, så deltagerne kun skulle betale drikkevarer.

 

Trine Houman

2. oktober 2015

...................................................................................................................

Referat af generalforsamling den 14.10.2014

 

Der var mødt 15 medlemmer til generalforsamlingen. Martha Sørensen bød velkommen og til dirigent valgtes Bente Christoffersen, der konstaterede af generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

 

Formanden aflagde beretning (kan ses på hjemmesiden under beretning) og kasseren gennemgik regnskabet. (Kan også ses på hjemmesiden). Inger Marloth spurgte ind til, hvorfor vi betalte til Pink Cup frem for andre formål. Vi har valgt at støtte dette formål, fordi der i klubben er medlemmer, der har været ramt af brystkræft.

 

Både beretning og regnskab godkendtes.

 

På valg var Martha Sørensen og Trine Houmann. Trine Jensen har valgt at trække sig fra bestyrelsen p.g.a. arbejdspres. Der skulle således vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Birthe Rasmussen og Aase Ovesen stillede op som nye kandidater.

 

Martha Sørensen, Trine Houmann og Birthe Rasmussen valgtes til bestyrelsen, som konstituerer sig senere. Martha takkede Trine Jensen for indsatsen i bestyrelsen i det forløbne år.

 

Ulla Helbye genvalgtes som suppleant.

 

Under punktet indkomne forslag var det et forslag til ændring af vedtægterne, således at det præciseredes, at medlemmer af Ladies Section kan optages blandt kvindelige medlemmer af Royal Oak  over 18 år.

 

Vedtægtsændringen vedtoges.

 

Under evt. var flg. punkter fremme:

  Martha havde fået brev fra de 4 formiddagspiger, der gerne vil bevare muligheden for at spille om formiddagen. Margit Rahbech så en fare i en stor gruppe om formiddagen, idet eftermiddagsgruppen så ville krakelere. Margit vil også prøve at tale med sekretariatet om at reservere tidspunkter senere end kl. 16.00.

Det besluttedes at fortsætte med ordningen endnu et år.

 

Martha og Margit opfordrede til at bakke op om de kommende ”lær os at kende” arrangementer.

  Birthe Rasmussen ”indbød” til cirkeltræning hver onsdag kl. 17-18 i Easyline, Jels Motel- og Sportscenter.

  Bente Christoffersen afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

  Bestyrelsen har medbragt en buket til Sandra i cafeen som tak for dejlig mad gennem sæsonen.

14.10.14 Aase Ovesen

---------------------------------------------------------------------------------------------
Referat af generalforsamling den 24.09.2013

 

Der var mødt 19 medlemmer til generalforsamlingen.

Til dirigent valgtes Bente Christoffersen.

Formanden aflagde sin beretning (ses under beretning), og kassereren gennemgik regnskabet.

Regnskabet udviste en beholdning på godt 5.000,- kr. Heraf blev brugt 3.192 kr. til aftenens menu.

Både beretning og regnskab blev godkendt. Kontingent uændret .

 

På valg var Margit Rahbech og Inge Bolding, der begge blev genvalgt.

Ulla Helby ønskede ikke genvalg.

Trine Jensen modtog valg som ny i bestyrelsen. Velkommen til Trine.

Ulla Helby blev valgt som suppleant.

Bestyrelsen konstitueres senere.

 

Der blev budt velkommen til 3 nye medlemmer i klubben, Aase Ovesen, Tove Ravn og  Juanita Jensen og taget afsked med Karen Kvist, der flytter til Horsens.

 

Under eventuelt, var der en livlig debat med rigtig mange gode forslag.

Der blev bl.a. drøftet:

-           Birkemose en eller to gange om året, alternativt besøge en anden klub. Lillian og Tove tilbød at hjælpe med at arrangere det.

-           Inge efterlyste større hjælp til at indhente penge hos sponsorer til Pink Cup. Evt. hos store virksomheder. Bente roste klubbens indsamling i 2013.

Ulla foreslog anden dato til afvikling af klubbens egen pink cup evt. juni.

-           Inger Marloth foreslog evt. en formiddags og eftermiddagsklub med fælles månedlig match.

-           Pia Top foreslog et skema, hvor medlemmerne bliver spurgt.

-           Martha spurgte til tidspunktet for start kl. 16.00 om flere kunne komme, hvis det blev rykket, når det var muligt for vejret.

Ulla foreslog lidt mere glidende start, så de arbejdsramte bedre kunne nå det. Og at præmier altid skulle uddeles sen. kl. 20.30.

-           Bente efterlyste flere spilleformer

-           Margit appellerede til flere starter evt. fra blå, og slagspil og opfordrede kraftigt til at alle skulle deltage til klubmesterskaberne.

-           Inger Lise foreslog man selv kunne bestemme tee-sted.

-           Pia foreslog første tirsdag i måneden til sjov/anderledes match.

-           Tove mindede om de 8 alm. scorekort, der skal afleveres pr. år.

-           Kirsten mente vi skulle passe lidt på med, at der ikke blev ”en elite og vi andre”.  Tid til alle også de nye.

-           Margit spurgte til om det var en god ide fremover af holde generalforsamlingen en tirsdag.

Hun orienterede også om, at hun arbejdede i Royal Oaks bestyrelse for at oprette en række mere til klubmesterskaber, der kunne spille 2 runder lørdag og en søndag fra rød tee.

 

Bente takkede for god debat og opfordrede til at man brugte hjemmesiden til ris/ros og gode forslag. Tak til Bente for god styring af forsamlingen.

 

Til slut takkede Karen for de år hun havde spillet i Ladies. Hun roste meget den måde, hun selv var blevet taget imod som ”høj hcp’er”. Hun ønskede alle alt godt,  og ville nok følge os på hjemmesiden.  Karen var sponsor på aftenens hvidvin til forretten. Vi ønsker også Karen held og lykke fremover.


_______________________________________________________________Trine fremlægger årets regnskab

Overskrift 1

Referat fra generalforsamlingen 8.10.2011

Vi havde en rigtig dejlig dag. Og solen skinnede det meste af tiden.

Startede kl. 11.00, løbende start, hvor vi spillede makker hul spil - det var rigtig hyggeligt, og en sjov spilleform.

Følgende var tættest hullet - vi målte fødder da vi ikke måtte køre ud på banen med flag.

Hul 4              4½ fod           Ingerlise Sørensen

Hul 6              1 fod              Pia Mortensen

Hul 10            8½ fod           Dorte Gram

Hul 14            2 fod              Pia Mortensen

Den med de største fødder var pludselig meget populær.

Vinder af hul-spils hold:

Hold I - Dorte Gram og Karen Kvist over Karen Rasmussen og Inge Bolding

Hold II  - Inger Lise Daugaard og Trine Houman over Birte Rasmussen og Ulla Hørlyck

Hold III - Ulla Helby og Ulla Sørensen over Grethe Ørssleff og Pia Mortensen

Hold IV -Birte Laugesen og Ingerlise Sørensen over Kirsten Lambæk (Pedro - virker ikke rigtig i hul spil)

Hold V - Bente Christoffersen og Britta Nøhr - square

Ulla Sørensen vandt præmie for den bedst indpakkede ”pakke” - pakkespil

Vi var efterfølgende 19 til generalforsamling og Jespers skønne tapas-menu.

Ladies gav maden og en drinks til generalforsamlingen, så ”kassen” blev næsten tømt.

Drikkevarer var for egen regning.

Der var en virkelig god stemning hele aftenen, vi hyggede os alle, og det var dejligt så mange sluttede op om Ladies denne aften.

| Svar

Nyeste kommentarer

02.12 | 10:09

Kære alle tirsdagspiger på Royal Oak - mange tak for den dejlige buket, som Birte havde med til mig. Ikke nok med jeg er rund, jeg blev det også - på vej mod 90

24.09 | 07:53

Kære alle
Tusind tak for den flotte buket i anledning af min 60 års fødselsdag🇩🇰
Tak for en super dejlig aften og generalforsamling.
Kh Anne-Mette

21.09 | 15:57

Kære piger.
Tusind tak for den flotte buket i anledning af min fødselsdag. Jeg ønsker jer en god generalforsamling på fredag.
Vi ses.
Kærlig hilsen Bente

04.09 | 09:06

Tak for super hyggelig golftur til Vejle og Horsen og sjov eftermiddag/aften på Pejsegården 🥂🥳
🤗🤗