Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for Ladies Section Royal Oak

Senest gennemgået og godkendt af bestyrelsen:   5.11.2019


I forbindelse med dit medlemskab i Ladies Section Royal Oak behandler vi en række oplysninger om dig.


Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Ladies Section Royal Oak


Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Ladies Section Royal Oak. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.


Ladies Section Royal Oaks bestyrelse  er dataansvarlig – kontaktinformation

Ladies Section Royal Oaks bestyrelse er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Ladies Section Royal Oaks bestyrelse kan kontaktes på de tlf. numre og den mail der er oplyst under fanebladet bestyrelse (på The Ladies hjemmeside)

 

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et medlemskab af Ladies Section Royal Oak.


Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Ladies Section Royal Oak, hvilket omfatter:

 

  • orientering om Ladies Section Royal Oaks aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis på hjemmesiden
  • registrering af score
  • turneringsplanlægning og –afvikling
  • håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
  • opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
  • afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
  • brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer og indlæggelse af disse på Ladies Sections hjemmeside

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den aftale, der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Ladies Section Royal Oak.


Kategorier af personoplysninger

 

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, fødselsdato, alder, e-mail, mobil, adresse, telefon, økonomisk status i relation til kontingent, eventuelt tøjstørrelse samt golfrelevante oplysninger som golfhandicap og medlemsnummer.

 


Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:


* Golfbox
* (Lokal)pressen i forbindelse med indgivelse af turneringsresultater
* Dansk Golf Union som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse      af  golf- sportens interesser og udvikling

 

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Ladies Section Royal Oak indhentes alene hos dig eller Administrator i Golfbox


Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores, eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

| Svar

Nyeste kommentarer

02.12 | 10:09

Kære alle tirsdagspiger på Royal Oak - mange tak for den dejlige buket, som Birte havde med til mig. Ikke nok med jeg er rund, jeg blev det også - på vej mod 90

24.09 | 07:53

Kære alle
Tusind tak for den flotte buket i anledning af min 60 års fødselsdag🇩🇰
Tak for en super dejlig aften og generalforsamling.
Kh Anne-Mette

21.09 | 15:57

Kære piger.
Tusind tak for den flotte buket i anledning af min fødselsdag. Jeg ønsker jer en god generalforsamling på fredag.
Vi ses.
Kærlig hilsen Bente

04.09 | 09:06

Tak for super hyggelig golftur til Vejle og Horsen og sjov eftermiddag/aften på Pejsegården 🥂🥳
🤗🤗